top of page
Esportalliansen_female_esports_athletes_competing_1e17d250-430a-4063-9d74-b68659f19704.png

Jentegaming

Våren 2023 mottok E-sport Alliansen støtte til sitt jentegaming-prosjekt fra Lotteri og Stiftelsestilsynet.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å opprette permanente tilbud til jentene i våre e-sportklubber og stimulere til mer aktivitet for jenter i bredde-e-sporten.

Prosjektpartnere

Tollnes-E-sport-Med-oyne-957x1024
buvik esport logo
lier esport
begby
Volda E-sport logo

I løpet av prosjektet har fem medlemsklubber (prosjektpartnere) gjennomført fem åpne dager med lavterskel gaming- og e-sportturneringer for jentene.

Som et viktig moment har klubbene hatt spennende og engasjerende former for fysisk aktivitet for jentene.

Les mer om de åpne dagene her!

bottom of page