top of page

SØKNAD 
Altibox-fondet

Her søker du om økonomisk støtte gjennom Altibox-fondet.
Støtteordningen er finansiert av Altibox.

Generelle kriterier for søker:

- Medlem av E-sport Alliansen

- Krever sluttrapport etter gjennomføring. Mal til sluttrapport som skal brukes finner du her.

- Altibox og E-sport Alliansen synliggjøres i markedsføringen. Mal finner du her.

- Logopakker kan lastes ned her.

- All bruk av logoer skal godkjennes i forkant

Om støtteordningen:

Når du søker må du velge hvilken av ordningene som søkes:

1. Støtte til arrangementer med et særskilt fokus på inkludering og mangfold

2. Støtte til aktivitet eller kompetanse (utstyr, kurs, arrangering av cup eller breddeserie)

Søknadsbeløp inntil kr 25.000,-

Har du spørsmål?

Ta kontakt på post@esportalliansen.no

Hva søker du støtte til (velg kun ett alternativ)?
Last opp

Takk for din søknad!

bottom of page