top of page
Oppstart og drift

Det er ingen fasitsvar på hvordan du skal sette opp en e-sportklubb, enten det er i en kommersiell satsning, et idrettslag eller som en annen frivillig organisasjon. Det finnes allikevel dokumenter som kan hjelpe deg på vei, blant annet "Møteplasser for dataspill og datakultur"  og "E-sport håndbok".

Det finnes også flere gode nettressurser, blant annet hos Aktive Gamere og Hyperion

Du kan også ta kontakt med oss hvis du fortsatt lurer på hvordan du kan komme igang med lokal e-sportaktivitet. Blant annet har Frank Willy fra Florø E-sport tre enkle tips til hva du bør tenkte på før du starter opp et e-sporttilbud:

Hvilken organisasjonsform du velger påvirker blant annet mulighetene dine for samarbeid, støtte og muligheter for å søke midler. Du kan allikevel tilby e-sportaktivitet uavhengig om du er registrert som en frivillig organisasjon eller organisert kommersielt. Medlemmene i E-sportalliansen er imidlertid registrert som frivillige organisasjoner i frivillighetsregisteret og i Brønnøysundsregisteret.

Det finnes flere måter å få finansiert ditt prosjekt avhengig av organisasjonsform. For frivillig registrerte e-sportorganisasjoner er det vanlig å søke om finansiering. Er du medlem av E-sportalliansen har du mulighet til å søke våre stimuleringsordninger direkte til for eksempel teknisk utstyr, arrangementer eller kursing. Det finnes i tillegg mange andre steder du kan søke om støtte, som for eksempel offentlige instanser, stiftelser og sponsorater. En oversikt over forskjellige søknadsmuligheter finner du blant annet i ressursbasen vår.

Før du starter opp et e-sporttilbud kan det være lurt å besøke eksistrende tilbud, blant annet for å bygge et nettverk og se hvordan andre gjennomfører sine e-sporttreninger. Det er utrolig god verdig i erfaringsutveksling, og de fleste har forskjellige utgangspunkt med tanke på økonomi, lokasjon og ressurspersoner. Lær derfor av eksisterende tilbud, så slipper du å gjøre samme feil som andre har gjort før deg! 

E-sport er ikke bare én type spill, men mange forskjellige spill. Ferdighetskrav i e-sportene varierer, og noen spill egner seg bedre for barn, mens andre spill passer bedre for eldre. Hvilke spill du skal tilby i i ditt e-sporttilbud bør derfor tilpasses både alder og interesse hos målgruppen, og ikke minst målet til din organisasjon. Hva ønsker du å oppnå med ditt e-sporttilbud? 

 

Blant medlemmene i E-sportalliansen er følgende spill mest populære: Overwatch, Rocket League, Fortnite, CS:GO, League of Legends og FIFA. I tillegg har vi noen klubber som tilbyr Apex Legends, PUBG, Valorant og Smash. Utover e-sportene har noen klubber et lavterskel tilbud på andre spill som per definisjon ikke anses som e-sport, som for eksempel Minecraft. Dette fungerer gjerne som et tilbud for de yngste spillerne.

Et forslag til hvordan du bestemmer deg for spill er:

  • Kartlegg blant publikum hvilke spill som er interessante.

  • Sjekk opp anbefalte aldersgrenser.

  • Finn ut om det mulig å delta i turneringer og cuper - det er gjerne gøy å ha noe å se frem mot for å måle seg mot andre! I E-sportalliansen har vi to breddeserie-tilbud, men vi jobber fortløpende med å øke tilbudet vårt.

Spill, spilltilbud og konkurranser

De forskjellige e-sportene har sine egen produsenter som har offisielle sider. Her kan man finne generell informasjon om spillene. Utover dette har E-sportalliansen begynt å utvikle spillmanualer til noen av spillene, som er til hjelp for deg som ikke kjenner til spillene fra før av.

 

Her er noen av de mest populære e-sportene for øyeblikket:

cs go logo.png
Overwatch_circle_logo.svg.png
LoL_icon.svg.png
Rocket-League-Logo.png
Fortnite-Logo.png
kisspng-fifa-17-fifa-16-xbox-one-playstation-4-logo-rtp-esports-5b80f54300a399.49975571153
Apex-Legends-Logo.png
Pubg_Logo.png
640px-Valorant_logo_-_pink_color_version.svg.png
Super_Smash_Bros._Ultimate_logo.svg.png

Det arrangeres jevnlig turneringer både på nett og fysisk. E-sportalliansen har blant annet "Overwatchserien U19" i Overwatch i samarbeid med Lier IL E-sport, og "Breddeligaen" i CS:GO i samarbeid med Master Blaster. Dette er serietilbud som er for de som er på et amatørnivå, og det er aldersgrense i Overwatchserien U19 (under 19 år og norske statsborgere).

 

Utover dette finnes det en god oversikt på Gamer.no sine nettsider over online-turneringer i mange forskjellige spill. Du også kan arrangere dine egne turneringer her.

Det kan være utfordrende å finne en balanse mellom spillønskene til publikum og hva man selv føler er greit å tilby. Det finnes foreløpig ingen fasit på hva som er rett og galt, og aldersgrensene på spillene er kun en anbefaling. Ofte løses denne problemstillingen innad i e-sportklubben. Fellesnevneren er gjerne at anbefalt aldersgrense spiller en veiledende rolle. I tillegg har noen klubber kompetansepersonell eller rammer som gjør at de velger å tilby visse spill i en lavere aldersgrense enn det som er anbefalt. Det kan være lurt å ha en avklaringssamtale med både barn og foreldere, om hva som spilles hjemme og hva de synes er et fint spilltilbud i e-sportklubben. 

For en oversikt over anbefalte aldersgrenser i spill så kan du ta en titt her, utgitt av British Esports.

Trening og trenere

E-sporttreninger kan gjennomføres på flere måter. Mange av våre medlemsklubber velger å kombinere spillingen med fysisk aktivitet. Dermed består en e-sporttrening av to deler, én spilldel og én fysisk aktivitetsdel. Flere klubber velger å kjøre den fysiske aktiviteten i etterkant av spillingen. Total varighet på en slik e-sporttrening er rundt 1,5 til 2 timer per parti, hvor den første timen/halvannen er e-sporttrening, og den siste timen/halvtimen er fysisk aktivitet. Innholdet i selve spilldelen kan være treningskamper mot andre klubber, gjennomgang av strategiske elementer eller annen spillrelevant trening. E-sportalliansen har fått utviklet sin egen trenermanual i både League of Legends og Overwatch, som kan brukes som et verktøy til gjennomføring av treninger. Den fysiske aktiviteten tilpasses gjerne målgruppen. Sjekk ut FYR NIL E-sports eksempel på lavterskel aktivitet,

Det som er felles er at klubbene har en lagleder eller e-sporttrener til å gjennomføre treningene. Dette betyr at du trenger lokasjon til både spillingen og den fysisk aktiviteten og noen til å organisere og gjennomføre treningene. 

Å få tak i trenere er en vanlig utfordring for e-sportklubbene, spesielt hvis du er en ny klubb. Trenerne er i begynnelsen ofte frivillige ildsjeler. Flere og flere klubber velger derimot å lønne e-sporttrenerne sine. Dette gjør at du også kan stille andre krav til den som jobber som e-sporttrener, noe som ikke alltid er like lett når man har frivllige ansatte. 

Det er flere måter du kan rekruttere trenere på, men det er gjerne gjennom engasjerte foreldre og foreldremøter, åpne kvelder og skolebesøk at du finner trenere. Hvis klubbøkonomien din er god kan du alternativt lyse ut en stilling. Vær oppmerksom på at det kanskje ikke er mange søkere som stillere med veldig mye e-sportkompetanse i kombinasjon med pedagogisk kompetanse. Det kan dermed være lurt å avklare hva din klubb trenger av kompetanse i en trener, avhengig av målgruppen og spillene du tilbyr. 

Foreløpig er det ingen enighet rundt hva som kreves av kompetanse hos en e-sporttrener, men det gjennomføres jevnlig e-sport-trenerkurs i Norge. E-sportalliansen har i samarbeid med Einherjar hatt egne e-sport-trenerkurs, men både Idrettsklynge vest (i samarbeid med Vestlandet E-sport og DGI) og Einherjar kjører egne trenerkurs flere ganger i året.

 

Ønsker du å sende dine trenere på e-sport-trenerkurs kan du melde de på her (NB! Løpende påmelding, invitasjon sendes ut når kurset er fullsatt). Du kan også søke E-sportalliansen om midler til å sende dine trenere på kurs, så lenge du er medlem av E-sportalliansen.

Livsstil

En sunn livsstil er viktig for helse og prestasjon, uavhengig om du driver med e-sport. Imidlertid er e-sport en aktivitet som krever høy konsentrasjon over lengre perioder for en god prestasjon. Derfor vil et sunt kosthold som gir et stabilt blodsukker virke prestasjonsfremmende. I tillegg er det viktig med nok søvn for å klare å reagere raskt og tenke klart i stressende situasjoner. Til sist, men ikke minst, vil fysisk aktivitet være viktig for en generelt god helse, som også motvirker effekten av å sitte mye, noe som kreves for å drive med e-sport. Vi anbefaler derfor at disse tre grunnpillarene har en plass i din e-sportsatsning, for å ivareta både helse og prestasjon.

Når dine e-sportutøvere kommer på trening kan det være lurt å ha noen regler på forhånd. Mange velger å ha nulltoleranse for blant annet rusmidler, alkohol, nikotin (snus, røyk) og energidrikk. Energidrikk er blitt veldig populært blant barn og unge som driver med gaming, og mange av sponsorene i topp-e-sport er energidrikkprodusenter. Vær klar over at energidrikk ikke har en lovpålagt aldersgrense, men dere som klubb bestemme hva som er lov på deres treninger.

Noen velger å ha enkel mat som frukt og/eller nøtter tilgjengelig på e-sporttreningene, slik at utøverne enten får et energipåfyll før eller etter den fysiske aktivitet på e-sporttreningene. Allikevel er det viktig at utøverne selv forstår at på lik linje med annen sport og idrett så møter man til trening klar for kamp. Det innebærer at utøverne har spist og drukket sunt og godt før treningene starter.

For mer informasjon om kostholdsrutiner les mer i E-sportalliansens håndbok om ernæring.

Det er ingen fasitsvar på hva slags fysisk aktivitet du bør gjennomføre i din e-sportklubb. Det viktigste er at det er gøy er og inkluderende. Aktiviteten kan tilpasses aldersgruppene du har i klubben. For den mer avanserte og motiverte målgruppen kan man ta i bruk mer avanserte treningsmetoder innen koordinasjon- og reaksjonstrening.  

De fleste klubbene benytter seg av lek og lagspill (f.eks. kanonball) som en lavterskel aktivitet som ikke krever for mye utstyr. Se gjerne på FYR NIL E-sport sitt eksempel på hvordan man kan gjennomføre slik aktivitet. Alternativt finnes det mer avansert utstyr man kan bruke, men som er dyrere og mer lokasjonsavhengig.

Før og under e-sporttreningen kan det være lurt å innarbeide gode oppvarmingsøvelser før man setter igang med spillingen. Aktive Gamere har en god ressursside med videoer som viser mange forskjellige øvelser.

Søvn er essensielt for både helse og prestasjon. Det hjelper lite å spille 18 timer om dagen hvis du kun sover noen få timer. For både utøverne og e-sporttrenerne er det viktig å være klar over at for lite søvn påvirker prestasjonen direkte, ved at du blant annet får dårligere oppmerksomhet og beslutningstakning. I tillegg kan det være at trøtte og uopplagte utøvere blir sure og skaper et giftig miljø. Implementer gjerne enkle retningslinjer for hvordan du kan få bedre søvn i ditt e-sportlag, og sørg for at dine trenere også snakker med utøverne om dette.

bottom of page