top of page
EGS_visual_web2.jpg

Vi utvikler europeisk bredde-
e-sport

Visjonen

PROSJEKTETS MÅL ER Å HJELPE IDRETTSLAG, FRIVILLIGE INITIATIVER OG SKOLER MED Å TILRETTELEGGE FOR VERDIBASERTE E-SPORTTILBUD MED KJERNEVERDIER SOM INKLUDERING, HELSE, RESPEKT OG ANSVAR.

PROSJEKTET ER DELFINANSIERT AV EU-KOMMISJONEN GJENNOM ERASMUS+ PROGRAMMET.

PROSJEKTPARTNERE

Prosjektetaktørene kommer fra Norge (Viken Idrettskrets/Bredde-e-sport Alliansen), Danmark (DGI), Tyskland (Play-es-hansespiel e.V. Hamburg), Nederland (H20 Esports) og Ungarn (Hungarian Esports Federation). Prosjektet ledes av den internasjonale prosjektorganisasjonen International Sport and Culture Association (ISCA).

EN_Co-Funded_by_the_EU_WHITE.png

"Project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them."

bottom of page