top of page

SØKNAD 
Kursgjennomføring eller -deltakelse

Her søker du om økonomisk støtte til kompetanse.
Denne støtteordningen er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

Generelle kriterier for søker

- Medlem av E-sport Alliansen

- Krever rapportering om gjennomføring

- Sparebankstiftelsen og E-sport Alliansen må synliggjøres i markedsføringen og grafikken til eventuell arrangering av kurs. Logopakker kan lastes ned her.

- Det oppfordres til deling av erfaringsfangsten etter gjennomført deltakelse på eller arrangering av kurs.

Om støtteordningen

Denne ordningen er ment som støtte til økt kunnskap som benyttes i forbindelse med e-sportaktivitet. Du kan for eksempel søke om å sende noen fra klubben din på trenerkurs eller andre kurs som er viktig for utviklingen av e-sporttilbudet i klubben. Du også søke om å arrangere e-sportrelevante kurs for deltakere i og utenfor klubben din.

Søknadsbeløpet har en verdi på inntil 30.000,-.

Arrangørklubben fakturerer E-sport Alliansen for utlegg på mat og drikke (inntil 4.000,-).

Utbetaling vil skje etter gjennomført kurs. 

Alle våre støtteordninger er stadig under utvikling. Med mål om å gjøre søknadsprosessen enklest mulig, er vi glade for tilbakemeldinger på denne. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på post@esportalliansen.no

Last opp

Takk for din søknad!

bottom of page