top of page

SØKNAD 
Teknisk struktur på klubbhuset

Her søker du om økonomisk støtte til teknisk struktur.
Denne støtteordningen er finansiert av  Sparebankstiftelsen DNB.

Generelle kriterier for søker:

- Medlem av E-sportalliansen

- Krever rapportering om gjennomføring

- Krever at lokasjon er på plass

- Krever at søker allerede har tilsvarende beløp som søknadsbeløpet gjennom egne midler/sponsor

- Søker må dokumentere egenkapital/lokal sponsor (f.eks. gjennom bankutskrift)

- Ordningen støtter ikke utstyr som allere er kjøpt inn

- Sparebankstiftelsen DNB og E-sportsalliansen synliggjøres i markedsføringen og grafikken. Logopakker kan lastes ned her.

Om støtteordningen:

Denne ordningen er ment til å forenkle oppstarten av e-sportaktivitet i din klubb. Du kan også søke ordningen for et økt e-sporttilbud. Den tekniske strukturen som dekkes gjennom denne ordningen er for eksempel PC'er og tilbehør, pulter, bord, strøm og tilsvarende. Det oppfordres til at man leverer et oversiktelig budsjett som spesifiserer hva som kjøpes inn.

Et eksempel på hvordan du kan spesifisere enheten som kjøpes inn: "1 stk Lenovo Legion T5 R7/16/1000/3070Ti stasjonær gaming-PC"

Maksimalt søknadsbeløp er 200.000,-

Har du spørsmål?

Ta kontakt på post@esportalliansen.no

Last opp

Takk for din søknad!

bottom of page