SØKNAD 
Gjennomføring av e-sport cup

Her søker du om økonomisk støtte til e-sportcup.
Denne støtteordningen er finansiert av  Sparebankstiftelsen DNB

Generelle kriterier for søker:

- Medlem av e-sportalliansen

- Krever rapportering om gjennomføring

- Sparebankstiftelsen DNB og E-sportsalliansen synliggjøres i markedsføringen og grafikken til cupen. Logopakker kan lastes ned her.

- Det oppfordres til at cuper streames.

- Cupen markedsføres i E-sportalliansens kanaler.

Om støtteordningen

Denne ordningen er ment som støtte til gjennomføring av  e-sportcup. Gjennomføring blir gjort i samarbeid med E-sportalliansen og Kompetanse- og ressurssenter for e-sport og datakultur (KRED). KRED bidrar med veiledning av planlegging, mens klubben siller med PC'er og personale til drift.

Søknadsbeløpet har en verdi på 30.000,-

Alle våre stimuleringsordninger er stadig under utvikling. Med mål om å gjøre søknadsprosessen enklest mulig, er vi glade for tilbakemeldinger på denne. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med André eller Ola på post@esportalliansen.no

Kontakt oss for tips og tanker om hvordan en slik e-sport cup gjennomføres!

Takk for din søknad!