top of page

SØKNAD 
Gjennomføring av e-sport cup

Her søker du om økonomisk støtte til e-sportcup.
Denne støtteordningen er finansiert av  Sparebankstiftelsen DNB

Generelle kriterier for søker:

- Medlem av e-sportalliansen

- Krever en prosjektskisse (hvilke(t) spill, dato, samarbeidspartnere, premier o.l.)

- Krever sluttrapport etter gjennomføring

- Søknaden må sendes minimum 4 uker før gjennomføring

- Sparebankstiftelsen DNB og E-sportalliansen synliggjøres i markedsføringen og grafikken til cupen Logopakker kan lastes ned her.

- Det oppfordres til at cuper streames

- Cupen markedsføres i E-sportalliansens kanaler

- Deltakelse på cupen skal være åpen for E-sportalliansens medlemsklubber

Om støtteordningen:

Denne ordningen er ment som støtte til gjennomføring av  e-sportcup. Gjennomføring gjøres gjerne i samarbeid med E-sportalliansen og Kompetanse- og ressurssenter for e-sport og datakultur (KRED). KRED bidrar med veiledning av planlegging, mens klubben siller med PC'er og personale til drift.

Klubben kan også selv gjennomføre cupen. Det kreves da tydelig rapportering og budsjett for gjennomføring av cupen når klubben sender inn søknaden.

Søknadsbeløpet har en verdi på 30.000,-

Har du spørsmål?

Ta kontakt på post@esportalliansen.no

Takk for din søknad!

bottom of page