top of page

SØKNAD 
Gjennomføring av online turnering

Her søker du økonomisk støtte til aktivitet.
Denne støtteordningen er finansiert av  Sparebankstiftelsen DNB.

Generelle kriterier for søker:

- Medlem av E-sport Alliansen

- Krever rapportering om gjennomføring

- Krever at antall deltakere kan dokumenteres (f.eks. via turneringsplattform som Gamer.no)

- Sparebankstiftelsen DNB og E-sport Alliansen må synliggjøres i markedsføringen og grafikken til online turneringen. Logopakker kan lastes ned her.

- Det oppfordres til at turneringene streames.

- Turneringen må kunne markedsføres i E-sport Alliansens kanaler.

Om støtteordningen

Denne ordningen er ment som et lavterskel tilbud for gjennomføring av mindre online turneringer.

Har dere én eller flere i klubben som ønsker å lage en liten turnering for andre lag i E-sport Alliansen er dette tiltaket perfekt. Hva dere velger å bruke pengene på bestemmer dere selv; enten det er til inntekt for klubben, til premier (NB! Ikke pengepremier) eller en sosial dag for laget og/eller klubben.

 

Tilskuddene gis etter følgende modell:

2500,- for gjennomføring med 3 lag ELLER minimum 6 spillere

5000,- for gjennomføring med 10 lag ELLER minimum 16 spillere

Utbetaling vil skje etter gjennomført turnering. 

Alle våre støtteordninger er stadig under utvikling, og med mål om å gjøre søknadsprosessen enklest mulig er vi glade for tilbakemeldinger på denne ordningen. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på post@esportalliansen.no

Takk for din søknad!

bottom of page