top of page

Samarbeid i norsk e-sport

Den 11. desember 2023 deltok et utvalg av nøkkelaktører i norsk e-sport på et møte i regi av Norges E-sportforbund. Deltakende organisasjoner var Aktive Gamere, Good Game, Norges E-sportforbund, Vestlandet E-sport og Bredde-E-sport Alliansen. Målet med møtet var å finne mulige samarbeidsprosjekter på tvers av organisasjonene som kan bidra til å styrke norsk e-sport.At norsk e-sport styrkes ved å stå mer samlet er vel ingen stor hemmelighet. For at dette over tid skal bli en realitet, så enes alle organisasjonene som deltok på dette møtet at et samarbeid om nyttige prosjekter som styrker norsk e-sport er en god start.

For E-sport Alliansen gjelder dette hovedsakelig to prosjekter:


  1. Utvikling av trenerkompetansen i norsk e-sport, for eksempel gjennom en form for trenerstige eller trenerløype

  2. Kommunikasjon innad og utad - for eksempel synliggjøring av aktiviteter og dialog organisasjonene imellom om hvilke aktiviteter vi fokuserer på og hvordan vi ønsker utvikle oss

Disse to prosjektene sammenfaller med aktiviteter som E-sport Alliansen allerede jobber med, og det faller seg dermed naturlig at vi er med på en videreutvikling av disse områdene i samarbeid med de andre organisasjonene. Samlet sitter vi på mye erfaring, kunnskap og ressurser, som gjør at vi forhåpentligvis kan styrke disse områdene for norsk e-sport. Vi ser frem til å arbeide med denne prosessen fremover og er sikker på at en kollektiv innsats her vil bære frukter for norsk e-sport.75 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page