top of page

Innkalling til generalforsamling i Bredde-e-sport Alliansen.

Oppdatert: 30. nov. 2023

6. desember 2023, kl 20.00 avholdes Bredde-e-sport Alliansens aller første generalforsamling. Frem til nå har E-sportalliansen vært et prosjekt med et interimstyre (midlertidig styre). Nå som prosjektperioden for oppstart av organisasjonen er over, er det på tide å organisere oss som en demokratisk styrt organisasjon. Det foregår ved å gjennomføre generalforsamling som er en frivillig organisasjons høyeste organ. Her bestemmes hovedlinjene for hva organisasjonen skal styre og jobbe etter.


Innkallingen MED FULLMAKTSKJEMA finner du her.

Sakspapirer-generalforsamling-i-Bredde-E-sport-Alliansen-2023v02
.pdf
Download PDF • 2.14MB

INNKALLINGEN:


05.11.2023

Til medlemsklubber i Bredde-E-sport Alliansen


Innkalling til generalforsamling i Bredde-E-sport Alliansen 2023.


Styret innkaller herved til generalforsamling i Bredde-E-sport Alliansen 06.12.2023

kl. 20:00. Generalforsamlingen avholdes digitalt ved bruk av Teams.


Alle medlemmer i Bredde-E-sport Alliansen er velkommen på generalforsamling, og det er ønskelig at så mange som mulig deltar. Alle medlemmer har talerett, men hver medlemsklubb kan stille med 1 (en) representant som vil ha stemmerett.


Påmelding av stemmeberettiget representant gjøres av medlemsklubben ved bruk av vedlagte fullmaktsskjema som sendes til post@esportalliansen.no innen 22.11.2023.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem dette er, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon, samt kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under generalforsamlingen.


Saker som ønskes behandlet av medlemsklubben på generalforsamlingen må sendes inn til styret av medlemsklubben senest 22.11.2023 til post@esportalliansen.no. Kun saker oppført på sakslisten blir behandlet Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på www.esportalliansen.no senest én uke før generalforsamlingen


Ved spørsmål som gjelder generalforsamlingen, kan styret kontaktes på post@esportalliansen.no.


Her finner du dokumentene for samlingen:

Sakspapirer-generalforsamling-BEA-2023
.pdf
Download PDF • 2.15MB


Velkommen til generalforsamling!


Med vennlig hilsen

Styret i Bredde-E-sport Alliansen

229 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page