top of page

Velkommen til Startup-seminar for e-sportklubber!

Før du melder deg på kommer det litt viktig informasjon:

Dato: Fredag XX. XXXX 2023 

Tid: Kl. XX.XX - XX.XX  (4 timer?)
Sted: XXX, XXX, XXX

Tema: FYLLE INN FRA UNDERSØKELSEN

  • Målgruppen for seminaret er ressurspersoner i e-sportklubber/-organisasjoner som er i planleggings- eller oppstartsfasen, og plasser til disse deltakerne er prioritert.

  • Gratis deltakelse for personer som er en del av E-sportalliansens medlemsklubber.

  • Påmeldingsavgift for seminardeltakelse er 300,- per person hvis du ikke er med i en medlemsklubb av E-sportalliansen.

  • Du får tilsendt en betalingslenke etter din registrering som må betales senest 14 dager før konferansestart, dersom din klubb ikke er eksisterende medlem av E-sportalliansen. Ved uteblivende betaling slettes din påmelding. 

  • Det er ikke mulig å få refundert påmeldingsavgiften hvis din klubb/organisasjon melder seg inn i E-sportalliansen i etterkant av din påmelding.

  • Deltakelse på konferanse inkluderer enkel lunsj og kaffe.

  • Det er 90 deltakerplasser på konferansen.

  • Program og praktisk info kommer 14 dager før konferansen.

  • Ved endringer i detaljer for konferansen vil du bli kontaktet gjennom din registrerte e-post.

Velkommen til seminar!

Startup-seminar for bredde-e-sport!

Registreringsskjema

Min klubb/organisasjon er medlem av E-sportalliansen

Takk for din registrering!

bottom of page