rocket league.png

ROCKET LEAGUE

Velkommen til øvelser i Rocket League!

Rocket League - "Basics"

Denne videoserien forklarer grunnleggende tips i LoL. Eksempler på dette er hva er runer, items, abilities og hvilke roller har du i spillet.

Antall videoer i denne spillelisten: 25

League of Legends - "Out of game"

Denne videoserien forklarer elementer som ikke har direkte med gameplay, for eksempel key bindings, builds til heltene og overlays.

Antall videoer i denne spillelisten: 5

League of Legends - "Laning"

Denne videoserien forklarer konsepter som er viktig i laningfasen, for eksempel slowpush, freezing og strong- og weakside.

Antall videoer i denne spillelisten: 7

League of Legends - "Jungling"

Denne videoserien forklarer mer om hva jungling er og hvordan man gjør dette på enkel måte.

Antall videoer i denne spillelisten: 3

League of Legends - "Map play"

Denne videoserien forklarer hvordan du kan få deg bedre oversikt over mapet og timing for ganks for når du bør passe på ganks.

Antall videoer i denne spillelisten: 4

League of Legends - "Vision"

Denne videoserien forklarer mer om warding og synlighet på kartet.

Antall videoer i denne spillelisten: 2

League of Legends - "Teamplay"

Denne videoserien forklarer mer hvordan man vinner et game og power spikes.

Antall videoer i denne spillelisten: 2