SØKNAD 
Gjennomføring av åpen kveld

Her søker du om økonomisk støtte til åpen kveld.
Denne støtteordningen er finansiert av  Sparebankstiftelsen DNB

Generelle kriterier for søker:

- Medlem av e-sportalliansen

- Krever rapportering om gjennomføring

- Sparebankstiftelsen DNB og E-sportsalliansen synliggjøres i markedsføringen.

Logopakker kan lastes ned her.

- Arrangementet markedsføres i E-sportalliansens kanaler.

Om støtteordningen

Denne ordningen er ment som støtte til gjennomføring av  åpen kveld. Gjennomføring styres av klubben selv, men ved ønske om tips til gjennomføring ta gjerne kontakt med E-sportalliansen.

Søknadsbeløp inntil 30.000,-

Alle våre stimuleringsordninger er stadig under utvikling. Med mål om å gjøre søknadsprosessen enklest mulig, er vi glade for tilbakemeldinger på denne. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med André eller Ola på post@esportalliansen.no

Kontakt oss for tips og tanker om hvordan en slik  åpen kveld gjennomføres!

Last opp

Takk for din søknad!