top of page

E-sport Alliansens Medlemskonferanse 2023!

Medlemskonferansen i år gikk over to dager på Sentralen i Oslo - en flott lokasjon midt i byen. Det var i år duket for maksimalt 72 deltakere - noe som fylte seg opp en ukes tid før startskuddet - og jammen var det så godt som fullsatt! Totalt 66 deltakere dukket opp klokken 10.00 lørdag 4. november for å lære mer om norsk e-sport. Et innholdsrikt program med 13 foredragsholdere fra lokale idrettslag og store organisasjoner gjorde helgen intens, men god valuta for deltakerne.

Foto: Oppsettet er klart for årets medlemskonferanse. Lokalet var "Kronesalen" på Sentralen i Oslo - et flott lokale for mellom 50 og 70 deltakere med tilsvarende oppsett.


Dag 1

Den første dagen av konferansen fokuserte på rekruttering av frivillige i e-sport, et tema mange klubber trenger hjelp med. Til dette formålet presenterte Vanja Konradsen fra Frivillighet Norge mange gode tips, triks og verktøy for å rekruttere og beholde frivillige. Denne presentasjonen ble etterfulgt av en kort workshop der deltakerne ble delt inn i åtte grupper for å løse kritiske spørsmål om rekruttering av frivillige. Frivillighet Norge har identifisert seks sentrale barrierer som ha en avgjørende effekt på rekruttering av nye frivillige: Kultur og språk, Kjennskap, Økonomi, Tilgjengelighet, Oppfølging og Tidsforventninger. Konsensus fra workshopen var at kjennskap og kultur og språk var de to mest utfordrende områdene i bredde-e-sport. E-sportlederne anerkjenner at potensielle frivillige, som foreldre, kan oppfatte e-sport som for komplekst og ukjent, noe som gjør at de ikke melder seg som frivillige. Også kultur og språk, som særeget innen e-sport (f.eks. buff, DPS, farm, gank, GG, Kiting, jungler, glasscannon, og så videre), kan fremmedgjøre de mulige frvillige som ikke er kjent med denne kulturen og språket. Imidlertid finnes det mulig løsninger som kan hjelpe til med rekrutteringen av de som ikke kjenner til miljøet:

  • Foreslå konkrete oppdrag for de frivillige, for eksempel å være med på en e-sportstrening én dag i uken, eller gjennomføre én fysisk aktivitetsøkt med e-sportgruppa per uke. Vage eller udefinerte roller eller oppdrag kan virke lite tiltalende for mulige frivillige.

  • "Esports for dummies"-håndbok, som forklarer og definerer standardbegreper som brukes i e-sport og som gir de frivillige en introduksjon om hvorfor og hvordan man bør være en frivillig i bredde-e-sport.

Foto: Vanja Konradsen fra Frivillighet Norge leverte en veldig populær forelesning om hvordan vi kan øke rekrutteringen av frivillige.


Vanja presenterte også andre nyttige verktøy som kan brukes til rekruttering av frivillige.

Frivillighet Norge har lansert en ny veileder for økt deltakelse i frivilligheten, med mål om godt samarbeid med kommunene og forebygge ensomhet i befolkningen.

Her finner du hele Frivillighetsbarometeret

Opprett en bruker med din epost her

• Registrer organisasjon og legg ut oppdrag før jul

https://ungfritid.no/ for barn og unge til varig fritidsaktivitet

https://stotte.ungfritid.no / for støtte til varig deltakelse i fritidsaktiviteter


Det andre store temaet for den første seminardagen var e-sport for fremtiden,

presentert av tre sentrale aktører i norsk e-sport - Ola Eggen fra

Elvebakken videregående skole, Erling Rostvåg fra Good Game, og Sturla

Frøyland fra Norges Idrettsforbund (NIF). Ola forklarte skolens læreplan for e-sport og

diskuterte hvordan de ønsket å utvikle sitt e-sportinitiativ i akademia. Skoler kan potensielt dempe presset på frivillige ressurser i idrettslag ved å motivere e-sportstudenter til å stille som frivillige e-sporttrenere i idrettslag - som er tilfellet for Elvebakken og én av deres kvinnelige e-sportstudenter, som nå er ei fullverdig e-sporttrener i et idrettslag! Kan dette være en måte å få motiverte og kompetente frivillige ressurser som e-sporttrenere i idrettslag med e-sport?

Foto: Ola Eggen fra Elvebakken Videregående Skole presenterte hva de gjør på e-sportlinja. Mange gode tanker og prosjekter som iverksette på e-sport her!


Erling Rostvåg utdypet om bruken av Norges største turneringsplattform, Gamer.no. I foredraget fortalte Erling hvordan man optimalt kan bruke plattformen til bredde-e-sportaktivitet, som for eksempel å lage eller delta i ligaer eller turneringer. Til slutt snakket Sturla om hvordan digitaliseringen av den nye generasjonen påvirker kulturen vår, hvordan tradisjonell idrett endrer seg, og hvordan vi kan samarbeide om å skape en bærekraftig fremtid for norsk e-sport. Foreløpig har nesten 200 breddeidrettslag i Norge registrert e-sportaktivitet til NIF, og nye klubber som tilbyr e-sport dukker opp regelmessig.

Foto: Sturla Frøyland fra Norges Idrettsforbund fortalte blant annet om NIF sin kartlegging av e-sportinitiativer gjennom deres samordna rapportering - med nesten 200 idrettslag som melder om e-sporttilbud.


På kvelden møttes over 30 av deltakerne på House of Nerds på Vulkan i Oslo for en lavterskel sosial sammenkomst. House of Nerds er en flott lokasjon for casual gaming, bootcamps eller litt brettspill.


Foto: Martin Tharaldsen fra Svelvik IF E-sport og Mario Vasquez fra Tollnes E-sport hadde noen lure smil og gode spørsmål på lager i løpet av konferansen ;)


Dag 2

Temaene for den andre dagen var en blanding av praktiske tips for bredde-e-sportklubber,

bli kjent med paraplyorganisasjoner, og virkningen av "toxic"adferd og sosial kompetanse. Den første presentasjonen handlet om tips og triks for å kommunisere effektivt gjennom sosiale medier, av E-sport Alliansens ansvarlige for sosiale medier, Mulan Friis. Mulan brukte også økten til å kartlegge klubbenes smertepunkter ved promotering av tilbudene sine. Etter denne økten var det duket for John Arne fra Einherjar, en stor e-sportsorganisasjon i Sør-Norge. Han snakket om hvordan breddeinitiativer i esport kan samarbeide med skolene. John Arne, som er en erfaren e-sporttrener, snakket også om en rekke utfordringer med e-sport - og potensielle løsninger. Oppsummert, her er fire viktige punkter om hvordan du etablerer et bærekraftig e-sportinitiativ fra John Arne:


  1. Bygg et fellesskap

  2. Utvikle og øke kompetansen

  3. Fordel arbeidsmengden

  4. Definer et formål og en klar visjon

Etter disse to øktene introduserte to paraplyorganisasjoner for e-sport

seg: Aktive Gamere og Norges Esportforbund (NESF). Cecilie Jelstad, daglig lederi Aktive Gamers, presenterte organisasjonens formål og hvordan de kan støtte e-sportmiljøet. Filip Mauricio, et av styremedlemmene i NESF, introduserte NESF sin nåværende status og prosjekter. NESF jobber med blant annet med ulike aktører i Norge og i utlandet, som skoler, internasjonale e-sportorganisasjoner og egne medlemsklubber.


Foto: Cecilie fra Aktive Gamere med en introduksjon om hvem og hva Aktive Gamere er og hva de har gjort frem til nå.


Siste presentasjon før lunsj var fra Beate Hygen, en forsker ved NTNU Samfunnsforskning. Hun hadde et veldig engasjerende innlegg om toksisitet i spill og e-sport.

Et stort antall kvinner opplever dessverre trakassering online. Imidlertid er e-sport i et fysisk miljø noe som eliminerer den typiske formen for verbale overgrep kvinner kan oppleve i online gaming, noe som forsterker de positive effektene e-sport har i idrettslag eller andre frivillige organisasjoner med et fysisk e-sportmiljø. De to neste

presentasjonene omhandlet praktiske tips for organiserte e-sportaktiviteter i en klubb.

Robert Selsaas, fra Lier IL E-sport, brakte en energisk presentasjon om hvordan du og din klubb kan arrangere et LAN og hva du bør planlegge for. Klubbene har fått sin egen "handelsliste" for LAN og en solid motivasjon! Etter dette kom Ole Martin fra KRED og Christian fra Drammens Ballklubb E-sport på banen, og hadde duopresentasjon på

bruken av en ekstern partner (KRED) for å arrangere e-sportscup. KRED støtter klubber

med lite utstyr og kompetanse med å arrangere cuper. Dette gjør de ved å ta med begge deler - både utstyr og kompetanse, til en relativt lav kostnad. Den siste presentasjonen på årets konferanse var fra den profesjonelle e-sportsorganisasjonen Apeks. Christian og Einar fra Apeks snakket litt om hvordan de er bygd opp som organisasjon og hvordan de kunne samarbeide med bredde-e-sporten i Norge.

Foto: Beate Hygen fra NTNU Samfunnsforskning hadde et veldig interessant innlegg om toxicity i e-sport.


Oppsummert var årets medlemskonferanse spekket med flotte presentasjoner og diskusjoner. Vi er så glade for at hele e-sportmiljøet kommer sammen og deltar på konferansen vår, og prøver å bygge et sterkere bånd og utvikle norsk e-sport. Takk alle sammen, deltakere og foredragsholdere, for en fantastisk konferanse! La oss gjøre dette igjen neste gang år!

Foto: Bilde på slutten av dag 2. Tusen takk for en flott konferanse - og velkommen tilbake i 2024!


80 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page