top of page

Workshop om drift av e-sportklubber

Lørdag 06. mai arrangerte NIF E-sport i samarbeid med E-sportalliansen en workshop på House of Nerds i Oslo. Workshopen tok for seg flere typiske utfordringer blant klubbene: rekruttering av jenter, rekruttering av trenere og engasjement hos foreldre, og engasjerende treninger med fysisk aktivitet og teori. Avslutningsvis diskuterte vi også hvordan E-sportalliansen kan bistå klubbene på best mulig måte. Det var over 10 forskjellige klubber representert med over 20 deltakende.

Det var flere forslag fra klubbene til hvordan man håndterte rekruttering av jenter til e-sportklubbene, blant annet åpent hus for jenter (som også kan invitere sine venninner) og egne arrangementer (for eksempel "Sisterhood gaming" i samarbeid med DBK E-sport og Drammens Sanitetsforening) som er kun for jenter. Når det gjelder rekruttering av trenere og foreldreengasjement, var det flere klubber som brukte egne spillere som trenerressurser. Felles for alle var viktigheten av en voksenperson (myndig) var tilstede på treningene og hadde det overordnede ansvaret. Det siste store temaet, engasjerende treninger med fysisk aktivitet og teori, hadde mange forskjellige eksempler fra klubbene. Hjelpemiddeldatabasen vår blir snarlig oppdatert med alle de gode innspillene fra klubbene!

Avslutningvis gikk vi gjennom rollen til E-sportalliansen opp mot klubbene. Konkrete forslag som ønskes er en oppdatert oversikt over alle medlemsklubbene og hvilke spill (og aldersgruppe) de har på partiene sine, for enklere arrangering av treningskamper. Noen ønsket også et stort bredde-LAN med egen cup, gjerne på et mer nasjonalt nivå, som kan samle medlemsklubber fra hele landet. Mye av det andre som det var ønsket fra E-sportalliansen leveres allerede per dags dato, men det kan sikkert aldri bli nok nettverksbygging, kursing, turneringer eller økonomisk støtte. Vi skalfortsette å jobbe på for å levere dette til alle medlemmene våre!

En siste liten "oppgave" ble gjennomført på tampen av dagen, hvor hver klubb fikk notere en setning/ett ord som var den "største" utfordringen i deres klubb. Oppsummert under, er det mye av det samme som går igjen: Økonomi, lokaler, ressurser, rekruttering og kommunikasjon. Vi oppsumerte med at seminaret den 17. juni 2023 er en ny flott arena for å takle disse utfordringene, og kan dermed anbefale alle medlemsklubbene i å delta her, uavhengig om man er en nyoppstartet klubb eller har lang erfaring med e-sport! Mer informasjon og direkte påmelding til seminaret kan gjøres her.

Tusen takk til alle som deltok. Det er helt fanstisk å se så mange deltar på denne workshopen hvor vi deler gleder og frustrasjoner med hverandre. Vi håper at dette var et steg i riktig retning for å løse problemene vi opplever blant klubbene.


For et fullstendig referat fra Anders Brurok v/Jutul E-sport, sjekk ut databasen vår.

67 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page