top of page

E-sportalliansen med i et internasjonalt bredde-e-sport prosjekt!

E-sportalliansen og Viken Idrettskrets er med i et internasjonalt bredde-e-sport prosjekt ledet av International Sport and Culture Association (ISCA). Prosjektet er støttet av Erasmus+ programmet.


Dette prosjektet har som målsetning at skoler og idrettslag lettere kan nå ut til barn og unge som ønsker å drive med e-sport, hvor de inkluderes i et verdibasert samfunn som legger vekt på fysiske møteplasser i e-sport, fysisk aktivitet og en sunn livsstil.


Prosjektet er allerede påbegynt og varer ut 2024. Første felles møte blir i København i mars, hvor E-sportalliansen stiller med to representanter. Blant de andre samarbeidspartnerne i dette prosjektet finner vi Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI), play-eS-HanseSPIEL e.V. (Tyskland), H2O eSports Campus (Nederland) og Hungarian eSport Federation (Ungarn).


Konkrete leveranser i prosjektet etableres og fordeles på det fysiske oppstartsmøtet i mars, men første del av prosjektet dreier seg om å kartlegge bredde-e-sportens utfordringer, aktører og aktivitet. Senere er det planlagt gjennomføring av seminarer, kurs og e-sportaktiviteter. Avslutningsvis skal prosjektet evalueres og det skal lages en anbefaling for utviklingen av bredde-e-sport i Europa, basert på erfaringsfangsten gjennom prosjektet.


Vi gleder oss til å ta fatt på dette prosjektet slik at vi kan bli enda bedre på det vi gjør: være en initiativtaker og støttespiller for aktivitet og erfaringsutveksling i bredde-e-sporten. Gjennom prosjektet vil dere som er medlemsklubber bli oppdatert på fremgangen, og ikke minst få ta del i de prosjektfasene som er aktuelle for dere.

Foto: ISCA

87 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page