top of page
OW2 1.5.png

OVERWATCH

Velkommen til øvelser i Overwatch! Disse videoene skal gi deg en god forståelse av hva Overwatch handler om, og hjelpe deg å bygge et godt fundament for å bli en god spiller. Vi anbefaler at videoene spilles av i rekkefølgen det er lagt opp til på siden. Det er optimalt om spillerne bruker tid mellom videoene til å reflektere, og der det er mulig; utføre treningsøvelser per leksjon.

Overwatch - "Introduksjon"

Denne videoen introduserer Gaute og temaene for de Overwatch-videoene.

Antall videoer i denne spillelisten: 1

Overwatch - "Individuelle ferdigheter"

Det første temaet er en spilleliste som omfatter individuelle ferdigheter. Det vil si, de ferdighetene som ikke har noe med lagspill å gjøre, nemlig bevegelse, aim, bruk av cooldowns, og basic posisjonering.

Antall videoer i denne spillelisten: 8

Overwatch - "Roller og heroes"

Det andre temaet er roller og heroes, som utforskes i denne spillelisten. Her ser vi på hva hver helt sin jobb er i en herokompososjos, og til slutt tar vi for oss et teoretisk eksempel i insights.gg hvor hver heroes jobb forklares i kontekst.

Antall videoer i denne spillelisten: 7

Overwatch - "Jungling"

Det tredje temaet er kart of objectives som utforskes i denne spillelisten. Her tar vi for oss de forskjellige objectives som finnes i OW, samt strategier som er typiske på de forskjellige karttypene. Vi ser også på kartgeometris påvirkning på herovalg. 

Antall videoer i denne spillelisten: 11

Overwatch - "Map play"

Det fjerde temaet er strategi og taktikk, der de mest vanlige og basic strategiene og taktiske konseptene i Overwatch forklares. God forståelse av alle disse konseptene vil gi verktøyene en trenger for å komme seg helt opp til toppen i Overwatch.

Antall videoer i denne spillelisten: 8

Overwatch - "Vision"

Det femte temaet er kommunikasjon. Her forklares callouts, kommunikasjon, planlegging og spillets faser, slik at en kan utforme en kommunikasjonsstruktur som passer eget lag på best mulig måte.

Antall videoer i denne spillelisten: 4

Overwatch - "Effektiv trening"

Det sjette temaet er hvordan å trene effektivt. Her går vi gjennom et forslag til hvordan å trene effektivt, med scrims, ved reviews og strategimøte.

Antall videoer i denne spillelisten: 1

bottom of page