top of page

Søknadskriterier

Generelle krav til søkerklubb:

  • Medlem av E-sportalliansen

  • Krever en prosjektplan på gjennomføring (lastes opp som PDF, word og/eller excel i søknadsskjemaet under) 

  • E-sportalliansen og sponsorer tydeliggjøres i markedsføring av og grafikken til arrangementet. For "online turnering" gjelder dette Viken Fiber, Knowit og E-sportalliansen. For resterende søknadsordninger gjelder dette Sparebankstiftelsen DNB og E-sportalliansen (grafikk og logoer finner du her)

  • Arrangementet markedsføres i relevante kanaler (klubbens, E-sportalliansens og eventuelt sponsorenes kanaler)

  • Krever en enkel sluttrapport på gjennomføring. Online turnering krever at antall deltakere dokumenteres via turneringsplattform (f.eks. Gamer.no)

Søknadsskjema
Last opp (PDF, excel, word)

Takk for din søknad!

bottom of page