SØKNAD 
Teknisk struktur på klubbhuset

Her søker du om økonomisk støtte til teknisk struktur.
Denne støtteordningen er finansiert av  Sparebankstiftelsen DNB.

Generelle kriterier for søker:

- Medlem av E-sportalliansen

- Krever rapportering om gjennomføring

- Krever at lokasjon er på plass

- Krever at søker allerede har tilsvarende beløp som søknadsbeløpet gjennom egne midler/sponsor

Om støtteordningen

Denne ordningen er ment til å forenkle oppstarten av e-sportaktivitet i din klubb. Du kan også søke ordningen for et økt e-sporttilbud. Den tekniske strukturen som dekkes gjennom denne ordningen er for eksempel PC'er og tilbehør, pulter, bord, strøm og tilsvarende.

Maksimalt søknadsbeløp er 200.000,-

Alle våre stimuleringsordninger er stadig under utvikling. Med mål om å gjøre søknadsprosessen enklest mulig, er vi glade for tilbakemeldinger på denne. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med André eller Ola på post@esportalliansen.no

Kontakt oss for tips og tanker om hvordan en slik online turnering kan gjennomføres!

Last opp

Takk for din søknad!