top of page

Årets bredde-e-sport seminar!

I glodvarme 30 varmegrader samlet vi oss på Sentralens flotte og kjølige lokale, "Kronsalen", med følgende agenda: hvordan starte opp med bredde--e-sport!

Leder for E-sportalliansen, Ola Ekeberg Apenes, var konferansier og holdt en kort åpningstale og introduksjon av seminaret og E-sportalliansen.


Med nærmere 40 deltakere var det duket for mye spørsmål, nettverksbygging og gode diskusjoner. Tematikken for seminaret var blant annet oppstart og økonomi, rekruttering av ressurser, e-sportaktiviteter, kurs, kompetanse, e-sporter og aldersgrenser. Det var mye å gå igjennom på knappe fem timer!

Programmet for "E-sport Startup Seminar" den 17. juni 2023. En liten korreksjon: Erling Rostvåg fra Good Game ble erstattet av Hugo Strand fra Good Game.

Det er takket være Sparebankstiftelsen DNB at vi fikk anledning til å benytte oss av Sentralen sine lokaler og servering i løpet av arrangementet. Stiftelsen hadde dagens første innlegg presentert av Steinar Sæthre, som er rådgiver i Stiftelsen og behandler mange e-sportsøknader. Innlegget handlet om hva Stiftelsen anser som gode søknader, noe som var matnyttig informasjon for mange av klubbene som var i planleggingsfasen og har tenkt å søke midler til e-sport. I tillegg til Steinar, deltok Sissel Karlsen, Gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB. Vi setter enormt pris på at både Steinar og Sissel var med på denne dagen!

Steinar Sæthre fra Sparebankstiftelsen DNB forklarer fra Stiftelsens perspektiv hva som er viktig i søknader til e-sportinitiativer.


Som en oppfølger til Steinar sitt innlegg, snakket André Baumann fra E-sportalliansen om ordninger medlemsklubbene kan søke på hos E-sportalliansen. Disse ordningene er hovedsakelig finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, med unntak av "online turnering" og "Altibox-fondet".


Med hyppige kaffe- og fruktpauser fikk vi mulighetene til litt 1-til-1 prat og gruppediskusjoner, og deltakerne fikk mulighet til å bli kjent med hverandre og stille spørsmål om "hvor skoen trykket" for deres eget initiativ.


Etter første pause var det igang med neste blokk: rekruttering av ressurser. For veldig mange initiativer er dette den største flaskehalsen til e-sportaktivitet. Noen klubber er heldige og har mange allerede fra oppstarten som ønsker å bidra, mens andre klubber sliter. Allikevel er det mange tips og triks du kan bruke for å få med deg flere frivillige! Mario Vasquez fra Tollnes E-sport ga en god personlig skildring av hvordan han opplever sitt engasjement i e-sporten, og hvilke metoder han har brukt for å få etablert et solid e-sporttilbud på beina, fra et idrettslags perspektiv. Arild Pedersen fra Mysen E-sport Arena ga fra sin side det kommunale perspektivet på rekruttering av ressurser, og fremgangsmåten kan være ganske forskjellig fra idrettslagmodellen. Det som allikevel er likt for begge initiativer er at det koster å få rekruttert frivillige - man må ofte snakke med og engasjere de man vil ha med seg!

Mario Vasquez (t.v.) fra Tollnes E-sport og Arild Pedersen (t.h.) fra Mysen E-sport Arena forteller om sine utfordringer og løsninger knyttet til rekruttering av frivillige ressurser.


Den nest siste blokken for dagen dreide seg om e-sportaktiviteter. Som Robert Selsaas fra Lier IL E-sport snakket mye om, kan disse aktivitetene være så mangt. Robert trakk frem gode eksempler fra både Lier og andre klubber, som blant annet åpne dager, e-sportcuper og LAN. Åpne dager er stort sett viktig for synliggjøring og rekruttering av nye medlemmer. Hvis du er med i en relativt ny klubb kan du søke E-sportalliansens støtteordning åpen dag for å få tilskudd på inntil 5.000,- til et slikt arrangement. Når det gjelder e-sportcup, har E-sportalliansen en tilsvarende ordning som dekker kostnader på inntil 30.000,-. Hvis klubben har ressurser og kompetanse til gjennomføring selv, kan klubben få tildelt beløpet og bekoste det som trengs selv. Hvis ikke, har vi en fantastisk løsning i KRED, som tar med seg PC'er, ressurspersoner, premier, streaming og masse show! De reiser da til din klubb og gjennomfører arrangementet. En forutsetning for dette er at lokalet kan huse nok deltakere til en cup og at klubben og KRED har en god dialog i forkant av arrangementet.


Etter Robert sitt innlegg, var det Hugo Strand fra Good Game sin tur til å snakke om digital aktivitet ved bruk av plattformen Gamer.no. Dette er en plattform som er hyppig brukt hvis en klubb ønsker å arrangere online turneringer i spill. Dette kan også din klubb søke om støtte til, hvor klubben får dekket en administrasjonskostnad for å ta initiativet til å rekruttere og gjennomføre e-sportaktivitet. Det er viktig at denne typen turneringer er åpen for andre medlemsklubber av E-sportalliansen! Hugo var også tydelig på at du som bruker Gamer.no som plattform gir tilbakemelding på hva som kan forbedres. Målet er at den blir så brukervennlig og fleksibel som mulig, og kan bistå til å skape mer bredde-e-sportaktivitet.

Robert Selsaas fra Lier IL E-sport (t.h.) snakket mye om de forskjellige variantene av e-sportaktivitet i det fysiske rom (LAN, cup og åpen dag), mens Hugo Stand (t.v.) fortalte om de digitale mulighetene til e-sportaktivitet gjennom plattformen Gamer.no.


Den siste blokken i seminaret omhandlet kurs, kompetanse og aldersgrenser i bredde--e-sporten. André Baumann fra E-sportalliansen fortalte om hvilke muligheter du som medlem av E-sportalliansen har mulighet til å delta på i form av kurs, seminarer og workshops. For øyeblikket er det stor interesse for trenerkurs som arrangeres av Einherjar. Disse kursene arrangeres i medlemsklubber over hele Norge og finansieres av E-sportalliansen. For at du skal få gjennomført et kurs i din klubb eller region, må du og dine ressurspersoner melde dere på via nettsiden vår. Når det blir omtrent 20 deltakere fra en region, kan vi avklare med Einherjar når og hvor vi gjennomfører e-sport trenerkurs.


André Baumann fra E-sportalliansen forteller om mulighetene for kursing gjennom E-sportalliansen.


Avslutningsvis ble det presentert "fersk data" fra 30 medlemsklubber i E-sportalliansen. Mange av klubbene kommer med gode argumenter på hvorfor det er vanskelig å følge de anbefalte aldersgrensene fra PEGI på spillene. Det er ofte slik at spillene barn og unge er interessert i har høyere anbefalt aldersgrense enn alder på barna. Mye handler da om en forventnigsavklaring og en god dialog med barn og foreldre, før man bestemmer seg for hvilke spill man skal tilby. Kort fortalt er rammene rundt tilbudet det viktigste.


I tillegg til mange gode innlegg og fine disuksjoner, var det en overraskelse på seminaret. E-sportalliansen har nemlig......

Ola og Mulan signerer kontrakt!


.... signert Mulan Friis som ny ansatt!


Dette betyr at E-sportalliansen nå får to ansattressurser de neste 3,5 årene! Vi er utrolige glade for at Mulan er med på laget. Mulan vil få hovedansvar for E-sportalliansens synliggjøring i sosiale medier og klubboppfølging. Vi gleder oss til Mulan begynner høsten 2023!


Før alle dro hvert til sitt gjennomførte vi en anonym kursevaluering blant deltakerne. Resultatene av denne evalueringen finner du i ressursmappen vår.


Tusen takk til alle som holdt innlegg denne dagen, og en ekstra stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for bistand med lokalleie og servering. Vi håper at dette var matnyttig for alle som deltok, og at dette seminaret gir grobunn til mer bredde-e-sportaktivitet. Alle presentasjonene fra dagen er lagt ut i ressursmappen vår.


83 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page