top of page

SØKNAD 
Prosjekt: Jentegaming

Her søker du om å bli prosjektpartner i prosjektet:
"Jentegaming og fysisk aktivitet - Et inkluderingsprosjekt i idrettslag"
Denne støtteordningen er finansiert av  Lotteri- og Stiftelsestilsynet. 

Generelle kriterier for søker:

- Medlem av E-sportalliansen

- Søkerklubb må ha et samarbeid eller være en del av et idrettslag

- Krever rapportering om gjennomføring

- Krever at søkerklubb følger retningslinjer spesifisert i samtykkeerklæringen, som kan lastes ned her

-  E-sportalliansen synliggjøres i markedsføringen

- Logopakker kan lastes ned her

- Arrangementet markedsføres i E-sportalliansens kanaler

Om støtteordningen

Denne ordningen er ment som støtte til å skape aktivitet for jenter i bredde-e-sporten. Gjennomføring styres av klubben selv, med forbehold om noen kriterier skissert i samtykkeerklæringen. Ved ønske om tips til gjennomføring ta gjerne kontakt med E-sportalliansen.

Maksimalt fem (5) klubber får tildelt midler i dette prosjektet.

Søknadsbeløp 35.000,-

Har du spørsmål?

Ta kontakt på post@esportalliansen.no

Takk for din søknad!

This form no longer accepts submissions.

bottom of page